tirsdag 26. november 2013

Grenseløst - meningsfylt liv

Torstein Lerhol ser ingen begrensninger i livet selv om han ligger i rullestol. I dette intervjuet kan du høre han fortelle om hvordan han ser på det å være hemmet og hvordan samfunnet bør legge til rette for at mennesker med funksjonshemninger kan få brukt sine ressurser.

Intervjuet ble sendt på Radio Nova 26. november med Olaf G. Alteren som intervjuer. Les mer om sendingen på Radio Novas nettside her. 

lørdag 23. november 2013

Grenseløst - Edvard Munch

Denne uka skal Grenseløst finne ut hvorfor Edvard Munch er en av verdens største malere, og har tatt turen til Munchmuseet: hjertet av Munchs liv og virke, for å snakke med kurator Petra Pettersen.

Intervjuet ble sendt på Radio Nova 19. november med Olaf G. Alteren som reporter. Du kan lese mer om sendingen på Radio Novas nettside her.

tirsdag 5. november 2013

Grenseløst - tankelesing

Ingen hemmeligheter kan holdes skjult fra gjesten i denne utgaven av Grenseløst. Tankeleser Vidar Hansen forteller at han begynte med tankelesning for mange år siden da han jobbet i politiet.

Han forteller at det han gjør ikke er overnaturlig. Han ser på mennesker og tolker hva de tenker ut i fra blant annet kroppspråket, intuisjon og suggesjon. Deretter forsøker Hansen å analysere seg frem til ting.

Intervjuet ble sendt på Radio Nova 5. november med Olaf G. Alteren i studio. Les mer om sendingen på Radio Novas nettside her.