tirsdag 26. november 2013

Grenseløst - meningsfylt liv

Torstein Lerhol ser ingen begrensninger i livet selv om han ligger i rullestol. I dette intervjuet kan du høre han fortelle om hvordan han ser på det å være hemmet og hvordan samfunnet bør legge til rette for at mennesker med funksjonshemninger kan få brukt sine ressurser.

Intervjuet ble sendt på Radio Nova 26. november med Olaf G. Alteren som intervjuer. Les mer om sendingen på Radio Novas nettside her. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar